Недела на жените мироносици. Второ Благовештение

Георгиј Манѕаридис, професор емеритус на Теолошкиот факултет при Аристотеловиот Универзитет во Солун

Превод од: Sunday of the Myrrh-Bearing Women. The Second Annunciation

Во неделата на жените мироносици е притаен уште еден, поголем празник: оној на второто Благовештение на Богородица. Празникот на нејзиното Благовештение како Мајка на новото создание, како Мајка на децата на Воскресението.

Свети Григориј Палама забележува дека Христовото Воскресение е воскресение на човечката природа и повторен повик на стариот Адам во непропадливиот и бесмртен живот. И, како што првата личност што го виде стариот Адам беше жена – Ева, така и првата личност што го виде новиот Адам, Христос, по неговото Воскресение коешто ја обнови човечката природа, исто така, беше жена. Сепак, оваа жена не беше Марија Магдалена, туку Богородица, како што може да се види од деталната споредба на составот на наративите за Воскресението во четирите Евангелија, анализа што, всушност, ја направи свети Григориј Палама.

На крајот од Евангелието по Марко читаме: ‘А Исус, кога воскресна [наутро] (– во повеќето македонски изданија овој збoр е испуштен) во првиот ден од седмицата, ѝ се јави најнапред на Марија Магдалина, од која беше истерал седум демони (Воскре́съ же [Иису́съ] зау́тра въ пе́рвую суббо́ту, яви́ся пре́жде Марі́и Магдали́ни, изъ нея́же изгна́ се́дмь бѣсо́въ.)’  (16, 9). Но, истиот евангелист кој го споменува ова како прво појавување на Христос, малку порано во својот наратив пишува, во извадокот што се чита во Велигденската ноќ, дека Марија Магдалина, Марија [мајката] на Јаков (т.е. Богородица) и Саломија купиле мириси и дошле на гробот „многу рано, кога изгреваше сонцето“ (16, 1).

Значи, Христовото појавување на Марија Магдалина не се случило „многу рано, кога изгреваше сонцето,“ туку едноставно „наутро“. Се чини дека ова е втора, па дури и трета посета на Христовиот гроб. На нејзината прва посета, што се случила „многу рано, кога изгреваше сонцето“, кога, како што забележува свети Јован Богослов, сè уште беше темно, таа открила дека „каменот бил отстранет од гробот“. Таа „отрча и дојде кај Симон Петар и кај другиот ученик, кого Исус го љубеше, и им рече: Го зеле Господ од гробот и не знам каде го положиле.“ (Јн. 20, 1).

Како што повторно забележал свети Јован, гробницата била „близу“ (19, 42). Освен тоа, имало неколку мироносици жени. Тие не отишле на гробот само еднаш, туку двапати или трипати, како што јасно е објавено во евангелските текстови, придружувајќи се една со други во групи кои не биле секогаш исти. Магдалина отишла и сама.

Целта на евангелските писатели не беше детално да го опишат Христовото воскресение, туку да го објават овој настан од (Божјата) промисла. Евангелијата не се систематски наративи, но, како што забележува св. Јустин Маченик, тие се „спомени (memoirs)“ на апостолот, тоа се белешки за животот и учењето на Христос (Апологија I, 66, 3). Како заклучок на своето Евангелие, свети Јован пишува дека има многу други работи што ги направил Христос и ако треба да бидат запишани сите, „не би можеле да се сместат во целиот свет напишаните книги.“ Така, секој од четворицата евангелисти пишува за една или две посети на гробот на Христос од страна на мироносица, а другите ги изостава.

Следува, значи, дека првата посета на гробот на Христос беше онаа од Пресвета Богородица и Магдалина, како што е опишано од свети Матеј: ‘Кога измина саботата, на осамнување во првиот ден на седмицата, дојдоа Марија Магдалена и другата Марија да го видат гробот. И ете, стана голем потрес; ангел Господов слезе од небото, пристапи, го отстрани каменот од гробната врата и седна на него’ (28, 1-2). Сите други мироносици отишле по земјотресот и го нашле каменот отстранет.

Богородица (која е ‘другата Марија’) била присутна за време на земјотресот и отстранувањето на каменот од гробот. Ангелот ѝ се појавил пред сите други, го отворил Христовиот гроб и ѝ се обратил со пораката за Воскресението на нејзиниот Син. Тоа било вторпат ангел да ѝ се обрати на таков начин и свети Григориј го поистоветува со Архангелот Гаврил, кој ѝ се појавил при нејзиното прво Благовештение.

Бидејќи беше „сосема очистена “ и „божествено исполнета со благодат“, Богородица чувствувала голема радост за тоа што се случило, додека Магдалина се плашела, како да не разбрала ништо од настаните. Сè што можела да види таа, било празнината на гробот, за којашто отрчала да им соопшти на Петар и на другиот ученик [1].

Значи, Богородица прва го видела Христос и зборувала со него. Сите нешта на небото и на земјата беа отворени, прво за неа, и преку неа, за нас [2]. Таа самата ги прегрна неговите свети стопала – иако евангелистите не го споменуваат ова конкретно, затоа што не сакаа да ја претстават како сведок на Воскресението на нејзиниот Син [3]. Од друга страна, на Марија Магдалена, која го сретна Господ при нејзината следна посета на гробот и помисли дека е градинарот, кога разбра кој е и отиде да му се поклони, ѝ беше речено да не го допира. Наместо тоа, таа беше испратена да им ја соопшти добрата вест на учениците [4].

Интересно е и да се забележат различните поздрави упатени од Христос кон мироносиците и неговите ученици. На жените им рече: ‘Радувајте се’, додека на учениците им рече ‘Мир вам’ [5]. Првото нешто што на жените им беше потребно, откако ја претрпеа болката на Распетието, беше радост. И првото нешто што на учениците им требаше, со оглед на тоа што трепереа заради стравот од Евреите, беше мирот.

Мирот е директно поврзан со радоста. И радоста е предуслов за мирот. Освен тоа, радоста и мирот, заедно со сите други христијански доблести, сочинуваат единствен и неразделен плод на Светиот Дух (види Гал 5, 22). Она што ги мачи луѓето и им причинува вознемиреност и страв е смртта. Ова е причината, зошто оние кои не го надминале стравот од смртта не можат да имаат мир. Вистински мир е возможен само преку ослободувањето од стравот од смртта. Вистинската радост, исто така, претпоставува дека ќе бидеме ослободени од тој страв.

Христос потврдува дека мирот што ни го нуди е различен од световниот мир. Мирот на светот е условен (conventional) и кревок. Тоа е мир кој работи „во условите“ на пропадливоста (corruption) и смртта. Заради тоа Христос го разликува својот мир од мирот на светот: ‘Мир ви оставам; мирот Свој ви го давам; Јас ви го давам, но не како што го дава светот.’ (Јн 14, 27). Но, ни Христовата радост не е како радоста на светот. Не е ниту условна, ниту минлива, туку цврста и неприкосновена. Таа е ‘исполнета’ радост што никој не може да ни ја одземе.

Неговото доаѓање во светот е објавување радост и мир. Вистинскиот мир и вистинската радост, конечно, се придобивките на новото создание. Затоа Богородица, која е мајка на новото создание, е именувана како „повод за радоста“. Но, вистинскиот извор на оваа радост е самиот Христос (Ефес 2, 14). И неговото Воскресение од мртвите е потврда за нашата неотуѓива радост и за непропадливиот мир што Тој ни го дава. Секое барање на радост и мир без Христос и Богородица е сосема бесмислено.

Белешки

1] Види Јн. 20, 2; Григориј Палама, Омилија 18, 10.

[2] Ibid. 18, 8

[3] Ibid. 18, 13

[4] Јн 20, 17

[5] ‘жена́м мироно́сицам веща́вый: Ра́дуйтеся! и Твои́м апо́столом мир да́руяй’. Кондак на Пасха.

* * *

Дали Богородица прва го видела воскреснатиот Господ Исус Христос? Текстот што го преведов одговара потврдно на ова прашање. Сепак, постојат сериозни библиски анализи кои не го поддржуваат овој одговор.

Џон Фотопулос. Да ли је Марија, Мајка Христова, прва особа која је угледала васкрслог Господа ван празног гроба?  (https://dveri.bg/69h9h – превод на бугарски)

Архимандрит Киприан (Керн). Явление воскресшего Господа Богоматери

Свештеномаченик Јосиф Дамаскин (†1860)

 

sv. josif damaskin.jpgВо неговиот земски живот свештеномаченикот Јосиф († 1860; спомен на 10 јули н. ст.) го нарекувале отец Јосиф Мухан ал-Хаддад; тој бил син на Георгиј Мојсеј, внук на Мухана ал-Хаддад. Тој сакал да се претставува како човек со бејрутски корени, чија татковина е Дамаск, а вера — Православието. Неговиот татко го напуштил Бејрут во последната четвртина од ХVIII век и се населил во Дамаск, каде се занимавал со ткаење, се оженил и имал три синови: Мојсеј, Авраам и Јосиф. Семејството потекнувало од Хасанидите; предците на татко му на Јосиф во XVI век се преселиле во либанското село Ал-Фирзул, а оттаму — во Бискинт во Горен Либан, а потоа во Бејрут.

Според зборовите на биографите, отец Јосиф бил со среден раст, со светло благородно лице, високо чело, прониклив поглед и густа брада.

Continue reading

Дали свети Николај го удрил Ариј?

Кога се раскажува за св. Николај Чудотворец, често се спомнува како тој пројавил огнена ревност за верата, така што му удрил шлаканица на еретикот Ариј. Но, постојат ли сериозни основи за тоа, благо речено, необично тврдење? Можеме ли да најдеме некакви укажувања за тој случај во светоотечкото или богослужбеното предание?

Во „Пофалното слово“ од преп. Андреј Критски во чест на св. Николај се наведува вакво сведоштво за обраќање во правата вера на некој епископ кој паднал во ерес: „Кого нема да порази твојата великодушност? Кој нема да се восхити од твојот тивок и кроток нарав или од твојот мирољубив и смирен дух? Некогаш ти, како што раскажувааат, надгледувајќи ги лозите на Христовото лозје и, сретнувајќи го човекот на блажен спомен Теогниј (кој тогаш бил маркионитски епископ), со зборови од Писмото си го изобличувал за заблудата додека не си го обратил од лагата во  вистината. Но, бидејќи во него се криела раздразливост од тоа изобличување, ти, кога си го забележал тоа, со висок глас си му го кажал овој апостолски совет: да не зајде сонцето во нашиот гнев (Еф. 4, 26). Брате мој! Да се помириме.“

Ова сведоштво е сосема соодветно на карактеристиката што му се придава во тропарот на св. Николај: „правило на верата и образец на кроткоста.“

Во првото Житие на св. Николај што дошло до нас во редакција на преп. Симеон Метафраст (Х век) по повод неговото учество во работата на првиот никејски собор, може да се прочита следното:

„Кога Константин, првиот благочестив император, управува со државата на Ромеите, и неговиот голем архиереј го поучува народот на православните догмати, во корен сечејќи сѐ што е непријателско и несогласно со нив, во Никеја се собира целиот православен клир, за да ги утврди основите на благочестивата вер, да ја осуди богохулната ерес на Ариј и да го востанови мирот во целата Црква. Тој (клирот) установува да се смета Синот за рамночестен и едносуштен на Отецот.

Св. Николај исто така бил на тој свет собор и решително востанал против ереста на Ариј. Откако ја побил (ереста) и го определил за сите неколебливиот канон на православната вера, тој заминува од  Никеја и се враќа кај својата паства, водејќи ги сите на патот кон добродетелта и поучувајќи уште поревностно на поранешното.“

Ништо повеќе за учеството на светителот на соборот во таа верзија не се кажува.

Во богослужбените текстови, на пример, во Сеноќното бдение на 6/19 декември може да се најдат повеќе укажувања на тоа, дека св. Николај одиграл важна улога во изработката на вероучителните решенија на Никејскиот Собор. На пример, во стихирата од Великата вечерна, светителот се нарекува „победител на Ариј и неговите помошници“, „лопата, што како плевел го развеала учењето на Ариј“, а во канонот на Утрената се говори: „ Оком ума провидя будущее, учениями правыми ты насытил всех: объявив нам Сына Отцу Единосущным, ты безумие Ария истребил (си го уништил безумството на Ариј), предложив как веры православной столп священные твои деяния“ (песна 6).

Во древната Служба на св. Николај (која потекнува од Х–ΧΙ век, а првпат ја објавува pravoslavie.ru на 22.05.2013 г.) се вели: Учений твоих гласом поражен был в сердце Арий (Со гласот на твоите учења Ариј беше поразен во срцето).

Во  Акатистот на св. Николај Чудотворец читаме: „равна бо Отцу Сына исповедал еси, соприсносущна и сопрестольна, Ария же безумнаго обличил еси“ (си го изобличил безумниот Ариј), или „радуйся, Ария возбесившагося от собора святых отгнавый (Радувај се ти, кој побеснетиот Ариј од соборот на светите си го изгонил).“ Но, од тоа не може да се направи никаков заклучок за физички напад против Ариј!

Сепак, подоцна, наспроти светоотечкото и богослужбеното предание за светителот Николај, во неговото житие се појавуваат неумесни карактерни црти, кои се пренесуваат од книга во книга и се прераскажуваат од проповед во проповед. Тоа, секако е, познатата анегдота за наводната шлаканица од светителот на Ариј. Веднаш да кажеме дека, ако св. Николај навистина го удрил Ариј по образ, немал шанса за рехабилитација, зашто 27 Апостолско правило, кое, несомнено, важело и пред Никејскиот Собор, гласи: „Заповедаме, епископ, или презвитер, или ѓакон, кој ги бие верните кои згрешиле или неверните заради навреда, и со тоа сака да заплашува, да биде расчинет. Зашто Господ никако не нѐ учеше на тоа; напротив, кога тој беше удиран, не враќаше со удирање….“ Треба да се обрати внимание на категоричноста на барање за казна: „заповедаме… да биде расчинет.“

Извештајот за наводната шлаканица од св. Николај се појавил релативно доцна и најверојтно како резултат на следното недоразбирање. Околу времето на падот на Константинопол (1453 г.) како во житијната, така и во химнолошката писменост се појавува тенденција да се истакнува борбата на св. Николај со Ариј на Никејскиот Собор со поостри изрази, отколку порано. Така, на пример, во една од доцните редакции на житието на св. Николај (XV век) составувачот, користејќи ги податоците од Метафраст и тнр. „Синаксарно житие“, ја додава од себе следната фраза: „И, ниспровергнув () хульника – Ария, снова руководит своей паствой.“ (И откако го отфрлил [го побил, го изобличил] богохулникот Ариј, повторно раководи со својата паства.)

Според истражувањето на протоереј Ливериј Воронов, „Светителот Николај — ревнител и заштитник на православието“ таа анегдота се појавува дури во XVI век, благодарение на ипоѓаконот Дамаскин од Солун, а потоа влегува во словенската редакција на житието на св. Димитриј Ростовски. Во неговата статија, протоерејот Ливериј вака го реконструира „инцидентот“:

Св. Николај изрекол вистинити, но тешки и остри зборови против Ариј. Тогаш следбениците на Ариј, вклучително и епископот Евсевиј Никомидиски, кој бил близок со императорот Константин, го обвиниле св. Николај пред императорот, за „говор на омраза.“ Тие се жалеле дека таквата „навреда“ кон Ариј, истовремено е навреда кон сите епископи – истомисленици со Ариј (кој сѐ уште не бил осуден), а таквата постапка, согласно тогашните црковни закони, морало да биде казнета со расчинување (55 Апостолско правило). Уште повеќе, тие му сугерирале на  императорот, дека јавната навреда што им била нанесена како на полноправни членови на Соборот, е навреда на честа на Соборот и на самиот император како почесен претседател на Собор. Упорноста на тие жалби резултирала со тоа, што отците на Соборот решиле кон св. Николај да применат многу строги мерки. Било предложено тој неодложно да биде суспендиран, додека посебно да биде разгледуван неговиот случај. На св. Николај му биле одземени знаците на архиерејското достоинство и правото да се смета за учесник на Соборот. Потоа тој бил затворен и во затвор останал до крајот на Соборот.

Кога аријанската ерес била осудена и анатемисана, отците на Соборот решиле да го разгледаат случајот на св. Николај. Но, веднаш се дознало дека некои отци на Соборот имале видение на Спасителот и Пресвета Богородица како му предаваат на затвореникот Евангелие и омофор. Така, св. Николај бил ослободен и рехабилитиран во претходниот чин и достоинство.

Според материјали од:

Свети Прохорија

Житието на свети Прохор Пчински прераскажано од Марко Цепенков. Приказната за свети Прохорија воглавно е верна на запишаното Житие. Различно е името на мајката на преподобен Прохор, за идниот цар Диоген кој се сретнал со старецот, во житието се вели дека бил ловец, а во приказната е претставен како овчар… Како додаден бајковит елемент, посебно интересен е делот за сонцето што изгреало од запад.

Покрај реката Пчина имат едно село на име Пчина и од селото, можеби, да имат земено име реката Пчина. Над селото горе имат еден чудотворен манастир, кај што је закопан Свети Прохорија од илјада години и горе.

Имало едно овчарче од селото Ерџелиј од Овчеполе (под Штипска каза). Татко му и мајка му на Прохори ги викале Јоан и Марија. Прохорија отишол еднаш во Штип на пазар и, бидејќи бил многу кроток и набожен, влегол в црква да се молит Бога. Во таа недела беше се рекло Евангелието: „Кој што сакат да се спасит, нека кренит крстот на рамо и нека идит по мене“.

Откога го чул Прохори Евангелието, беше му се распалило срцето и прао ти отишол во Пчинската Планина та си влегол во една пештера и таму си постил многу години. Посницата и ден-денеска стоит, одат народ и свеќи палат, земја земаат за лек. Тамо живеал зиме, лете, во најголемите студеи и мразеи без да го знаат луѓе. Continue reading