Символ на верата [аудио, 05 ]

mr1„Православна Ризница“ на Македонско радио 1. Секоја Среда од 18:30 ч. Петта (последна) епизода од циклусот емисии за Символот на верата (10, 11 и 12 член). Уредник: Ирена Кепеска. Тон – мајстор: Игор Димов. Спикери: Часлав Митрички, Весна Атанасовска-Вучиќ.

Еп.5 (28:31)

Символ на верата [аудио, 04 ]

mr1„Православна Ризница“ на Македонско радио 1. Секоја Среда од 18:30 ч. Четврта епизода од циклусот емисии за Символот на верата (8 и 9 член). Уредник: Ирена Кепеска. Тон – мајстор: Игор Димов. Спикери: Часлав Митрички, Весна Атанасовска-Вучиќ.

Еп.4 (29:29)

Символ на верата [аудио, 03 ]

mr1„Православна Ризница“ на Македонско радио 1. Секоја Среда од 18:30 ч. Трета епизода од циклусот емисии за Символот на верата (5, 6 и 7 член). Уредник: Ирена Кепеска. Тон – мајстор: Игор Димов. Спикери: Часлав Митрички, Весна Атанасовска-Вучиќ.

Еп.2 (29:50)

Символ на верата [аудио, 02 ]

mr1„Православна Ризница“ на Македонско радио 1. Секоја Среда од 18:30 ч. Втора епизода од циклусот емисии за Символот на верата. Уредник: Ирена Кепеска. Тон – мајстор: Игор Димов. Спикери: Часлав Митрички, Весна Атанасовска-Вучиќ.

Еп.2 (30:00)

Символ на верата [аудио, 01]

mr1Во рамките на „Православна Ризница“ на Македонско радио 1, што се емитува секоја Среда од 18:30 ч, ќе имате можност да проследите циклус емисии со толкување на Символот на верата. Уредник: Ирена Кепеска. Тон – мајстор: Игор Димов. Спикери: Часлав Митрички, Весна Атанасовска-Вучиќ.

Најава (0:53):

Еп.1 (30:00)